Školenia pre pedagogických zamestnancov

Školenia z oblasti špeciálne pedagogiky a psychológie. Školenia sa budú uskutočňovať v našom centre, prípadne môžeme zorganizovať školenie aj na Vašej škole. 

r

 

© Copyright edu-spec.sk