Školenia pre pedagogických zamestnancov

Školenia z oblasti špeciálne pedagogiky a psychológie. Školenia sa budú uskutočňovať v našom centre, prípadne môžeme zorganizovať školenie aj na Vašej škole. 

rok 2020

september:  

október:

Nenásilná komunikácia - 14.10. 2020, o 16:00 v centre,  (lektorka Mgr. I. Prešinská PhD.) max. počet osôb 12, potrebné sa prihlásiť do 5.10. 2020

Mapovanie štýlu učenia dieťaťa (Študijné stratégie a individuálny štýl učenia žiaka
praktický seminár pre rodičov, prípadne školských špeciálnych pedagógov) - 28.10. 2020, o 16:00 v centre (lektorka PaedDr. Vladimíra Ďurčová, max. počet osôb 12, potrebné sa prihlásiť 19.10. 2020

november:

december:


 

© Copyright edu-spec.sk