Kupoz

Autorkou programu KUPOZ je klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová. Program prvotne vypracovala za účelom rozvoja pozornosti detí s ADHD, teda poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Výskumy však potvrdili, že KUPOZ je vhodný aj na stimuláciu detí s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami,  poruchami učenia i deti s hraničným intelektom. Program je využiteľný už pre deti v mladšom školskom veku. Osvedčil sa ako vhodný i na rozvoj detí s intelektovým nadaním.

Program KUPOZ:

  • ustáluje pozornostný výkon dieťaťa,
  • urýchľuje psychomotorické (pracovné) tempo,
  • zlepšuje komunikáciu a vzťah medzi rodičom a dieťaťom,
  • stanovuje dieťaťu pravidelný režim,
  • rozvíja zrakové i sluchové vnímanie dieťaťa,
  • umožňuje dieťaťu zažiť úspech,
  • zvyšuje sebavedomie dieťaťa,
  • posilňuje sociálne cítenie dieťaťa,
  • eliminuje časový stres dieťaťa,
  • prináša dieťaťu celkové zlepšenie školského výkonu

Základom programu sú pre dieťa atraktívne úlohy, ktoré s rodičom spoločne vypracováva v domácom prostredí. Rodič je pod vedením vyškoleného terapeuta a nasleduje jeho odporúčania. Program trvá 15 týždňov. Počas tohto obdobia rodič pracuje s dieťaťom na dennej báze približne 15 až 20 minút denne. Každých 14 dní príde rodič s dieťaťom na stretnutie s terapeutom ku nám do centra. Na stretnutiach oboznamuje terapeut postupne dieťa i rodiča s ďalším postupom v programe. Taktiež sa tu vytvára priestor na konzultáciu rodiča s terapeutom i dieťaťa s terapeutom.

Prečo je program KUPOZ úspešný a obľúbený u detí i rodičov?

Úspech programu spočíva vo vykonávaní úloh, nie v ich konečnom riešení. Na túto skutočnosť sa kladie dôraz na každom stretnutí rodiča a terapeuta.

V prípade, že máte záujem o akékoľvek informácie o programe KUPOZ, neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás© Copyright edu-spec.sk