Školenia

Školenia pre širšiu verejnosť, najmä rodičov, budeme organizovať pravidelne. Venované budú rôznym oblastiam vzdelávania. 

Program školení pre širšiu verejnosť:

rok 2020

september:  

Práva detí so zdravotným znevýhodnením 19.9. 2020 (lektor: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením)

október:

Nenásilná komunikácia - 14.10. 2020, o 16:00 v centre,  (lektorka Mgr. I. Prešinská PhD.) max. počet osôb 12, potrebné sa prihlásiť do 5.10. 2020

Mapovanie štýlu učenia dieťaťa (Študijné stratégie a individuálny štýl učenia žiaka
praktický seminár pre rodičov, prípadne školských špeciálnych pedagógov) - 28.10. 2020, o 16:00 v centre (lektorka PaedDr. Vladimíra Ďurčová, max. počet osôb 12, potrebné sa prihlásiť 19.10. 2020

november:

december:

Kontaktujte nás

 

© Copyright edu-spec.sk