BILATERÁLNA INTEGRÁCIA

Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown dr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta.

BI využívame ako súčasť iných intervencií. Väčšinou cvičíme s detičkami na začiatku hodiny a zároveň cvičenie ukazujeme rodičom, aby detičky cvičili aj doma:)


© Copyright edu-spec.sk