Cenník


Individuálna pravidelná špeciálnopedagogická intervencia: 45 min. 25 €

Individuálna pravidelná logopedická intervencia: 45 min. 25€

Individuálna hodina arteterapie: 36 € s DPH

Špeciálnopedagogické poradenstvo: 30 €

Diagnostika senzorických a motorických oblastí: 80 €

Diagnostika Sindelar: 80 €

Diagnostika JIAS: 145 € rediagnostika JIAS: 125 € (vrátane hudby 45€)

Diagnostika Neurofeedback: 80 €


 

© Copyright edu-spec.sk