Eľkonin

MÁ VAŠE DIEŤA PROBLÉM S FONEMATICKÝM UVEDOMOVANÍM V PREDŠKOLSKOM ALEBO ŠKOLSKOM VEKU ? ALEBO VÁM LOGOPÉD ODPORUČIL ,,TRÉNING EĽKONINA"?

KURZ PRE DETI

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Individuálna stimulácia pre deti v predškolskom a školskom veku /1.-2.ročník ZŠ/, pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Kurz je zameraný na rozvoj fonematického uvedomovania, grafomotorických zručností, jemnej motoriky, pamäte a zároveň pozornosti, ktoré deti potrebujú mať osvojené v školskom prostredí.

KEDY?: 1x do týždňa v čase po dohode, medzi stretnutiami deti vypracujú úlohy na doma

Počet stretnutí: minimálne 20 - v závislosti od odbornej diagnózy a veku dieťaťa

Program je dlhodobý - počas väčšej časti školského roka.

Cena potrebného šlabikára je cca 15 euro. Cena individuálneho stretnutia 15 €

Prihlásenie a viac info u lektorky:

Mgr. Ivana Prešinská, PhD.

info@edu-spec.sk


Kontaktujte nás© Copyright edu-spec.sk