Individuálne logopedické intervencie

Poradenstvo a terapia deťom: 

  • ohľadom oneskorovania vývinu reči,
  • pri nesprávnej výslovnosti,
  • pri zajakávaní,

Poskytujeme individuálne terapie

Individuálna terapia je šitá na mieru každému dieťaťu osobne, podľa problému, ktorý má, schopností dieťaťa a rečovej úrovne

Logopedické poradenstvo ohľadom zaškolenia dieťaťa pred nástupom do školy alebo počas navštevovania školy

- ako logopedický problém ovplyvňuje prácu na hodinách, ako môžeme dieťaťu v škole pomôcť

Poskytujeme logopedické poradenstvo pre pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov v materských školách a základných školách

- ako logopedický problém ovplyvňuje správanie sa a aktivity v MŠ a ZŠ, ako si prácu s dieťaťom môžeme uľahčiť, ako mu môžeme pri vyučovaní a rôznych aktivitách pomôcť

.


© Copyright edu-spec.sk