Inklúzia

Spolupracujeme s Inklucentrom: https://inklucentrum.sk/

Téma inklúzie bude aj súčasťou centra v rôznych podobách. Jednak v oblasti priamej práci s dieťaťom, aby čo najlepšie spoznalo seba, svoje možnosti. Práca s rodičom, ktorý chce aby jeho dieťa napredovalo a semináre workshopy na tému inklúzie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tí, ktorí pracujú s deťmi boli, čo najviac erudovaní.

Vladimíra Ďurčová

 

© Copyright edu-spec.sk