Inklúzia

Môj postoj k inklúzii a k realite ako funguje v našej spoločnosti na školách veľmi výstižne popísal Viktor Križo "Inklúzia je cesta takého rešpektu, kde každá ľudská bytosť v budove školy je akceptovaná. A teda nejde o pohľad na to, akú máte diagnózu, ale ide o to, že keď vstúpite do budovy školy, tak do vás prenikne mráz. Inklúzia je práve niečo takéto strašne krásne. Inklúzia je veľký ideál a inkluzívne vzdelávanie na Slovensku zatiaľ ešte neexistuje. To, čo tu zatiaľ je a je to neutešujúci stav, sa nazýva živelná integrácia. Znamená to asi toto – kto má ruky, nohy, vstúpte do školy, nejako sa tam vzdelávajte, niečo si tam nájdite, prejdite deväť rokov. Čiže nekoncepčne fungujúci systém." Boli by sme radi, keby naše centrum bolo aspoň maličkým kamienkom v mozaike zmeny v našej spoločnosti k lepšiemu.

Dva roky, v rámci úväzku na základnej škole, som súčasťou projektu Škola inkluzionistov. Tento projekt funguje pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska. Zaoberá sa témou inklúzie a mal veľký vplyv na moje vnímanie situácie dieťaťa v bežnej škole a spoločnosti.

Téma inklúzie bude aj súčasťou centra v rôznych podobách. Jednak v oblasti priamej práci s dieťaťom, aby čo najlepšie spoznalo seba, svoje možnosti. Práca s rodičom, ktorý chce aby jeho dieťa napredovalo a semináre workshopy na tému inklúzie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tí, ktorí pracujú s deťmi boli, čo najviac erudovaní.

Vladimíra Ďurčová

 

© Copyright edu-spec.sk