JIAS 

Vhodné pre deti: 

Johansenova sluchová stimulácia môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie). Toto môže zahŕňať ťažkosti v jednej, alebo niekoľkých nasledovných oblastiach:

 • Správna výslovnosť
 • Expresia (rozprávanie)
 • Sluchové spracovávanie / počúvanie
 • Písaný jazyk (dyslexia)
 • Čítanie
 • Písanie / pravopis
 • Fonematické/fonologické uvedomovanie
 • Dyspraxia
 • Poruchy autistického spektra
 • Porozumenie a zapamätanie informácií a inštrukcií
 • Časovo obmedzená schopnosť udržať pozornosť – ťažkosti s koncentráciou
 • Sebavedomie a sebadôvera
 • Správanie – v dôsledku zníženej schopnosti komunikácie
 • Precitlivenosť na hluk alebo určité zvuky

Diagnostika: 100 €, každá ďalšia návšteva 80 €, vypracovanie hudby 45€

Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena (tiež známa ako JIAS), je neinvazívna metóda, ktorá bola vyvinutá v Dánsku. Jej autorom je dr. Kjeld Johansen, riaditeľ Baltického dyslektického výskumného laboratória, ktorý ako pedagóg a psychológ dlhodobo pracoval s deťmi s dyslexiou. Táto intervenčná metóda bola vyvinutá z pôvodného diela Christiana A. Volfa. V súčasnosti je JIAS poskytovaná vo viac ako 25 krajinách sveta a je bežnou súčasťou mnohých materských a základných škôl v zahraničí.

JIAS bola vytvorená za účelom stimulácie nervových dráh smerom do mozgu a v rámci mozgu. Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom (ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia) a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa tak nemá viac pocit, že je “zahltené” množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Viac informácií na stránke: www.jias.sk


 

© Copyright edu-spec.sk