Online hry

Odkazy na online edukačné hry pre deti, ktoré som vytvorila na podkladoch špeciálnopedagogických materiálov.

Alebo ich nájdete na facebooku:. https://www.facebook.com/Edu-spec-s%C3%BAkromn%C3%A9-%C5%A1peci%C3%A1lnopedagogick%C3%A9-vzdel%C3%A1vacie-centrum-102046441509662/guides/?ref=page_internal

Odkazy na online edukačné hry pre deti, ktoré som vytvorila na podkladoch špeciálnopedagogických materiálov.


 

© Copyright edu-spec.sk