Podporná skupina

Podporná skupina
Cieľom podpornej skupiny je okrem získavania užitočných informácií aj
poskytovanie emocionálnej podpory rodičom , vzájomná výmena skúseností
a nachádzanie nových riešení problémov pri starostlivosti o dieťa s ADHD, ADD, autizmom, prípadne mentálnym postihnutím.
Členom podpornej skupiny sa môže stať ktokoľvek, koho sa dotýka téma vyššie spomínaných diagnóz dieťaťa, cíti potrebu stretnutia s ľuďmi, ktorí majú podobný problém a chce sa dozvedieť viac.  Podporná skupia bude vedená psychologičkou,  pravidelne cca 1 x za 3 týždne. 

Témy budú vyberané z podnetov rodičov.

 

© Copyright edu-spec.sk