Program pre odborných a pedagogických zamestnancov 

Školenia vedené externými školiteľmi pre odborných a pedagogických zamestnancov z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky. Školenia a ich termíny budeme postupne pridávať podľa aktuálnej ponuky.

Niektoré vzdelávania prebiehajú aj online v spolupráci s Inklucentrom - centrum pre inkluzívne vzdelávanie:

https://inklucentrum.sk/sluzby-kurzy/ 

 

© Copyright edu-spec.sk