Program pre odborných zamestnancov

Školenia vedené externými školiteľmi pre odborných zamestnancov z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky. Školenia a ich termíny budeme postupne pridávať podľa aktuálnej ponuky.

Program školení pre odbornú verejnosť:

2020

september:  

Práva detí so zdravotným znevýhodnením 19.9. 2020 (lektor: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením)

október:

Nenásilná komunikácia - 14.10. 2020, o 16:00 v centre,  (lektorka Mgr. I. Prešinská PhD.) max. počet osôb 12, potrebné sa prihlásiť do 5.10. 2020

Formy práce asistentky v triede - 29.10. 2020, o 12:30 - 15:30, v centre, max. počet 10

Mapovanie štýlu učenia dieťaťa (Študijné stratégie a individuálny štýl učenia žiaka
praktický seminár pre rodičov, prípadne školských špeciálnych pedagógov) - 28.10. 2020, o 16:00 v centre (lektorka PaedDr. Vladimíra Ďurčová, max. počet osôb 12, potrebné sa prihlásiť 19.10. 2020


november:

december:

 

 

© Copyright edu-spec.sk