Program pre odborných zamestnancov

Školenia vedené externými školiteľmi pre odborných zamestnancov z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky. Školenia a ich termíny budeme postupne pridávať podľa aktuálnej ponuky.

Program školení pre odbornú verejnosť:

2021

kurzy vedené v spolupráci s Inklucentrom

Artefiletika a inkluzívna trieda:

https://inklucentrum.sk/event/artefiletika/?occurrence=2021-09-17

Minimum pre asistentky I, II, III:

https://inklucentrum.sk/?s=minimum+pre+asistentov


 

 

© Copyright edu-spec.sk