Stimulačné hry

Stimulačné hry - sú v podstate záujmové krúžky vedené pod dohľadom špeciálnej pedagogičky, prípadne dvoch. Téma krúžku sa prispôsobuje záujmom detí, ich veku a diagnóze. Počet detí v krúžku maximálne 5. Na krúžku sa budeme snažiť hravým prístupom rozvíjať deti pomocou rôznych tém za využitia prvkov senzorickej integrácie, snoezelen, montessori pedagogiky  a iných špeciálnopedagogických prístupov.

PRE KOHO a KEDY

1.skupina: mládež a dospelí od 15 rokov (max. počet 5)

pondelok 14:30-15:30

2.skupina: deti od 3. roč. ZŠ alebo ŠZŠ do 9. roč. ZŠ alebo ŠZŠ (max. počet 5)

štvrtok 14:00 - 15:00

3. skupina: od 3 rokovdo 3. roč. ZŠ (max. počet 3- v prípade nutnosti, prítomnosť rodiča žiadúca

štvrtok 10:00-11:00

PRIHLÁSENIE: nutné si dohodnúť pred každou hodinou. Skladba detí sa môže meniť. 

CENA: 8 €/1 hodina Kontaktujte nás

 

© Copyright edu-spec.sk