Psychologické poradenstvo formou - systemickej terapie

Systemická terapia stavia na tom, čo klient dokáže a čo mu funguje v živote. Terapeut využíva cielené kladenie otázok – no nie preto, aby klienta skúšal či overoval jeho znalosti. Ale s otvorenosťou, rešpektom, úctou k jedinečnosti klienta, so záujmom o klientov príbeh a so zvedavosťou kladie otázky, ktoré umožňujú klientovi preskúmať svoju tému (ktorú sám prináša) z viacerých uhlov pohľadu a nadobudnúť nový rozmer vnímania a prístupu. Terapeut sa na žiadosť klienta pripája k nemu a stáva sa jeho sprievodcom v danej životnej etape. Terapeut neprichádza s ponukou hotových riešení, ani so „zázračným návodom“ na život, ale vytvára priestor, aby si klient pri takejto spolupráci mohol v rozhovore nájsť riešenie, ktoré bude jemu šité na mieru.

Deti 

 • Strachy
 • Výchovné ťažkosti (hranice, spolupráca a komunikácia, vzdor…)
 • Neurotické prejavy (tiky, zajakávanie, obhrýzanie nechtov)
 • Ťažkosti so separáciou (odlúčenie od rodiča, nástup do škôlky, školy…)
 • Problémy v oblasti jedla, vylučovania, spánku
 • Súrodenecké vzťahy (žiarlivosť, súrodenecké konflikty…)
 • Rozvod rodičov
 • Nízka sebaúcta dieťaťa

Rodiny

 • Práca s rodinným systémom, komunikácia a vzťahy v rodine
 • Pomoc dieťaťu so zapojením ostatných členov rodiny

Dospelí

 • Pocit nespokojnosti s jednotlivými oblasťami vlastného života
 • Úzkostné a panické stavy

Kontaktujte nás


© Copyright edu-spec.sk