Stimul

  Počas našej praxe sme viac krát zažili situáciu, že rodičia detí, ktorým bola správne stanovená odborná diagnóza, riešili dilemu čo s ich dieťaťom ďalej a neboli im ponúknuté následné riešenia ich situácie. Oboznámenie sa s diagnózou nebolo dostatočné, odporúčanie pre prácu s dieťaťom v domácom prostredí málo podnetné, potreba častejšej konzultácie s odborníkmi počas ich práce doma mala rastúcu tendenciu. Rodičia sa obracali na nás s otázkou, ako čo najefektívnejšie pracovať s dieťaťom doma či je možné diagnózu zmierniť, či je trvalá, ako ďalej dieťa rozvíjať v rámci jeho možností. Viackrát apelovali na psychologickú či špeciálnopedagogickú podporu počas ich náročnej cesty. Nevedeli na akých ďalších odborníkov sa obrátiť. Preto sme sa rozhodli ponúknuť službu Stimul, ktorá by mala odpovedať na všetky tieto otázky.  


Kontaktujte nás

 

© Copyright edu-spec.sk